Giáo Hội Mỹ Châu Latin đã trưởng thành.

Vatican City, 15/04/05 - Đức TGM Cipriano Calderon Polo, Nguyên Phó Chủ Tịch của Ủy Hội Giáo Hoàng Đặc Trách Mỹ Châu Latin đồng thời là thành viên của Thánh Bộ Giám Mục tuyên bố rằng: Nay thì Mỹ Châu Latin đã “trưởng thành” và sẵn sàng cung ứng cho Giáo Hội hoàn vũ một vị Giáo Hoàng.

Đức TGM. Calderon là người luôn tháp tùng đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong tất cả các chuyền tông du tới các quốc gia Mỹ Châu Latin. Ngài là Giám Đốc tiên khởi của nhật báo L’Osservatore Romano, ấn bản tiếng Tây Ban Nha. Sau đó Ngài đảm nhận chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Hội Giáo Hoàng đặc trách Mỹ Châu Latin Ngài cho cơ quan thông tấn Công Giáo CNA biết rằng “Khi còn sinh tiền ĐGH Gioan Phaolô II đã đặt tên cho Mỹ Châu Latin là “Lục Địa Của Hy Vọng” có nghĩa là sau 500 được truyền giáo thì bây giờ lục địa này đã có thể tự truyền giáo được.

Ngài cũng nói thêm: “Có một lần Đức Thánh Cha nói rằng Mỹ Châu Latin đã sẵn sàng truyền bá tin mừng lại cho Âu Châu và các vùng khác trên thế giới và ĐGH đã thấy trước đây là chương trình cho thiên niên kỷ thứ ba.

Đức TGM người Tây Ban Nha còn nói thêm: “Bây giờ Giáo Hội Mỹ Châu Latin đã trưởng thành đủ, đã sẵn sàng cung ứng cho Giáo Hội một vị Giáo Hoàng. Nếu Mỹ Châu Latin không có được vị Giáo Hoàng lần này thì chắc là lần sau vậy.