“Đức Giaó Hoàng đâu rồi?” là câu hỏi và lo lắng vào trưa Chuá Nhật vừa qua ở công trường Thánh Phêrô cuả hàng ngàn ngườì đứng đợi thông điệp và phép lành ‘Kinh Truyền Tin’ hàng tuần.

7 phút trễ sau đó, cửa sổ cuả Điện Tông Toà bật mở và Đức Giáo Hoàng xuất hiện với một lời xin lỗi giáo đầu:

“Trước hết Cha phải xin lỗi vì đã đến muộn. Cha đã bị kẹt trong thang máy hơn 25 phút.”

ĐGH giải thích rằng vì mất điện, thang máy cuả Cung Điện Vatican đã bị kẹt!

“Cám ơn Chuá, lính cứu hoả đã can thiệp thành công.” ĐGH nói, có ý nói đây là toán cứu hoả 30 người cuả quốc gia nhỏ bé Vatican.

Và Ngài đã yêu cầu cử toạ cho những vị ‘anh hùng cứu giá’ này một tràng pháo tay dài. Rồi sau đó Ngài tạo thêm một ngạc nhiên mới trước toàn thể Thế Giới là công bố việc đã chọn 13 vị Hồng Y mới.

Nhưng trở lại việc chiếc thang máy, thì bởi vì ĐGH đã không mô tả chi tiết như thế nào mà toán cứu hoả giải cứu được Ngài! Cho nên một số cơ quan truyền thông ‘ngồi lê đôi mách’ đã nêu ra những câu thắc mắc ‘bông đuà’ rằng:

“Không rõ có bao nhiêu nhân viên đi tháp tùng với Ngài trong chiếc thang máy nhỉ? Và như thế thì còn bao nhiêu người chưa được lính cứu hoả cõng ra?...”

Dù sao thì ‘sự cố’ này cũng đã cho mọi người biết rằng, Vatican nhỏ bé như thế mà vẫn có một đội cứu hoả làm việc âm thầm để bảo vệ thành phố 24 giờ một ngày.

Họ được thành lập ít ra là từ năm 1820 như là một đội chữa lửa thuộc quân đoàn Cảnh Vệ Guardie dei Fuoco (nay không còn nữa). Tổ chức cuả đội chữa lửa hiện tại được chính thức thành lập vào năm 1941 dưới triều Giáo hoàng Pius XII, bắt đầu chỉ có 10 nhân viên cứu hoả được đào tạo tại các trường chữa lửa cuả Ý ở Rome.

Ngày nay đội cứu hoả cuả Vatican có khoảng 30 người, họ làm việc luân phiên để bảo vệ tất cả các cơ sở cuả Vatican.

Các vị thánh quan thầy của họ là Giáo hoàng Leo IV, truyền thống cho rằng vị GH đã ban phép lành để cứu quận Borgo cuả Rome khỏi bị cháy rụi và Nữ Thánh Barbara, là vị thánh quan thầy của các lính cứu hỏa cuả nước Ý.

Tuy các cơ sở ít ỏi cuả Vatican làm cho các vụ hỏa hoạn dễ được kiểm soát và hiếm có khi trở thành nguy hiểm, nhưng trung bình thì các nhân viên cứu hỏa ở đây vẫn bị huy động ra ngoài nhiều hơn một lần mỗi ngày, đó là để đáp ứng các nhu cầu liên quan đến cấp cứu, phòng thủ dân sự, cứu hộ, kiểm soát lũ lụt, hoặc có khi là để kiểm soát hoặc trợ giúp việc lưu thông.

Họ cũng đóng một vài vai trò trong các nghi lễ, nhưng nổi tiếng nhất là chịu trách nhiệm cho việc lắp dựng và vận hành an toàn cái ống khói trên Nhà nguyện Sistine, nhờ cái ống khói đó mà Thế Giới biết được cuộc bầu cử một vị giáo hoàng mới đã thành công hay thất bại (khói đen cho biết cuộc bầu phiếu chưa thành, khói trắng cho biết một vị giáo hoàng mới đã được chọn.)

RomeReports đã có một video trên Youtube mô tả công việc cuả đội cứu hoả này, như sau: