Đức Hồng Y Peru: Công Giáo Mỹ Châu Latin là niềm hy vọng cho thế giới.

Lima, Peru 30/03/05- Trong lời chúc mừng lễ Phục Sinh gửi đến các tín hữu của Giáo Hội Công Giáo ở Peru, Đức Hồng Y Luis Cipriani Thorne tuyên bố rằng căn tính Công Giáo của Mỹ Châu La Tinh là niềm hy vọng cho thế giới.

Đức Hồng Y đưa ra nhận xét rằng, “Trong dịp lễ Phục Sinh, nếu chúng ta thấy nhiều người ra phố phường thì cũng thấy biết bao nhiêu người đến nhà thờ, biết bao nhiêu người đã cố gắng tìm linh mục để được nhận lãnh bí tích hòa giải và có biết bao nhiều người ngồi hàng giờ trong thánh đường cầu nguyện với Thiên Chúa. Đó là cuộc trưng cầu dân ý về đức tin Công Giáo của dân tộc chúng ta khởi xướng đi từ lòng tạ ơn Thiên Chúa”

Đức Hồng Y nói thêm: “Đây là đa số thầm lặng giữ vững đức tin và đa số này cần phải được phân biệt với hình ảnh của những người mà các phương tiện truyền thông mô tả họ là những người ham mê quyền lực, dám thách thức và chối bỏ đức tin”.

Ngài nói thêm: “Khối đa số thầm lặng này được thấy ở Mỹ Châu La Tinh làm cho nơi này trở thành lục địa của hy vọng, và trong chốn sâu thẳm tâm hồn của khối đa số, người ta thấy tình yêu bao la của họ đối với Chúa, với Giáo Hội, với các linh mục, với bí tích hòa giải, với Mẹ Maria”

Ngài cũng lên tiếng chỉ trích một Âu Châu uy lực đã chối bỏ căn tính Kitô Giáo qua việc Hiến Pháp Âu Châu không thừa nhận nguồn gốc Kitô Giáo của mình.

Ngài kết luận: “Trên lục địa Mỹ Châu La Tinh của chúng ta, dù không phải mọi sự đều là tốt đẹp cả nhưng có rất nhiều người năng cầu nguyện, đặt hy vọng vào Chúa và cố gắng làm những điều tốt lành”.

Đối với các phương tiện truyền thông đại chúng ở Mỹ Châu La Tinh, ĐHY lên tiếng chỉ trích nỗ lực của giới này muốn bịt miệng người Công Giáo, cố gắng nhồi nhét tư tưởng để người Công Giáo coi đức tin là vấn đề cá nhân, đức tin không được chi phối những hành động chính trị và kinh tế của một quốc gia.”