VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi đẩy mạnh công cuộc truyền giáo mới tại Mỹ châu la tinh đứng trước bao nhiêu thách đố lớn lao tại đại lục này.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 20-1-2007 dành cho 65 HY, GM và LM vừa kết thúc Đại hội của Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu la tinh, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Chủ tịch Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ GM.

ĐTC nhận định rằng Giáo Hội tại Mỹ châu la tinh đang phải đương đầu với những thách đố rất lớn lao: sự thay đổi văn hóa do các phương tiện truyền thông xã hội ảnh hưởng tới lề lối tư duy và phong tục của hàng triệu người; những làn sóng di cư với rất nhiều ảnh hưởng trên đời sống gia đình và việc thực hành đạo tại các môi trường mới.. sự hoàn cầu hóa, trào lưu tục hóa, nạn nghèo đói gia tăng và môi sinh suy thoái, nhất là tại các thành phố lớn, cũng như nạn bạo lực và buôn bán ma túy. Trong bối cảnh đó cần cấp thiết thực hiện công cuộc truyền giáo mới, thúc đây các tín hữu đào sâu các giá trị đức tin, để hình thành bản sắc của các dân tộc đã từng được lãnh nhận ánh sáng Tin Mừng”.

ĐTC đặc biệt nhắc đến Đại hội kỳ 5 của hàng GM Mỹ châu la tinh mà ngài sẽ khai mạc tại thành phố Aparecida vào trung tuần tháng 5 năm nay. Đại hội này được kêu gọi mang lại một đà tiến mới cho công cuộc truyền giảng Tin Mừng. Cần phải rao giảng trọn vẹn sứ điệp cứu độ, có khả năng ảnh hưởng tới các căn cội của văn hóa và thể hiện trong thời điểm lịch sử hiện nay của Mỹ châu la tinh, hầu đáp ứng tốt đẹp hơn các nhu cầu và khát vọng hợp pháp của con người.

Sau cùng, ĐTC khích lệ các GM, các LM và các nhân viên mục vụ của Giáo Hội hăng say dấn thân để mang lại sức sinh động dồi dào cho đời sống đức tin, đời sống bí tích của các tín hữu tại Mỹ châu la tinh đứng trước làn sóng các giáo phái và các phong trào tôn giáo mới đang lôi kéo nhiều tín hữu Công Giáo xa lìa Giáo Hội (SD 20-1-2007)(Radio Vatican)