(MISNA 10/03/2006) - Trong một bức thư của Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Toà Thánh gửi cho Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân, Đức Cha Stanislaw Rylko, để gửi đến Bogotà (Colombia) nhân cuộc họp đầu tiên của Các phong trào Giáo Hội và các Cộng đoàn mới ở Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công nhận sự cần thiết của các phong trào như thế trong đời sống Giáo hội.

Đức Hồng Y Sodano cho rằng các phong trào là một nguồn lực vì chúng “tạo nên hiệu quả đáng biểu dương nhằm đem lại sức sống mới cho lương tâm của việc hiến thân rửa tội”. Nhưng chúng phải luôn hiệp thông với hàng giáo sĩ và “ hoà nhập bằng sự khiêm tốn vào đời sống các giáo hội địa phương và cơ cấu giáo phận”. Đức Hồng y đã đề cập trực tiếp đến vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa các phong trào giáo hội và các giám mục mà Đức Cha Rylko đã lưu ý khi trả lời phỏng vấn của Vatican Radio. Đức Hồng y cũng yêu cầu các tham dự viên "chia sẻ một cách thân thiện sự dồi dào về tu đức của chính họ với kinh nghiệm đóng góp và mang lại sức sống hơn cho đời sống Kitô giáo ở châu lục này của thế giới, nơi Giáo Hội đã đặt nhiều hy vọng”