Havana 11/07/07 2007 - Họp tại thủ đô Havana của Cuba, Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM đã bầu xong các tân chức điều khiển tổ chức liên quốc gia này.

Đức TGM Raymundo Damasceno Assis cai quản tổng giáo phận Aparecida của Ba Tây được bầu làm Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu Latin. Ngài cũng là người điều phối chương trình kỳ họp các Giám Mục Mỹ Châu Latin trong tháng 5 vừa qua tại Brasil. Đồng thời trong 15 năm qua Ngài đã là Tổng Thư Ký của tổ chức này.

Đức Giám Mục Baltazar Porras Cardozo của giáo phận Merida, nước Venezuela, được bầu làm Đệ Nhất Phó Chủ Tịch và ĐGM Andres Stanovnik của giáo phận Reconquista, nước Argentina được bầu làm Đệ Nhị Phó Chủ Tịch.

Ba vị trên đây sẽ mãn nhiệm kỳ vào năm 2011.