Trong báo cáo đưa ra hôm 13 tháng 11, Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FBI, cho biết số vụ tội phạm vì hận thù trong năm 2017 đã tăng 17% so với năm trước đó.

Báo cáo Thống kê Tội phạm Tội phạm Hàng năm (UCR), cho biết đã có 7,175 tội phạm vì hận thù trong năm 2017, so với 6,121 trường hợp trong năm 2016.

Theo báo cáo này, tội phạm vì hận thù chủng tộc/dân tộc/tổ tiên chiếm 59.6 phần trăm, vì hận thù tôn giáo 20.6 phần trăm và vì hận thù khuynh hướng tình dục là 15.8 phần trăm.

Trong tổng số 1,679 tội phạm vì hận thù tôn giáo, có 76 trường hợp được xem là vì lòng căm ghét đức tin Công Giáo, chiếm 4.5%. Trong mục các tội phạm vì hận thù tôn giáo, các trường hợp bài Do Thái Giáo là cao nhất, lên đến 58.1%, kế đó là các trường hợp bài Hồi Giáo với 18.7%.

Trong năm 2016, có 63 trường hợp được xem là vì lòng thù ghét đức tin Công Giáo, chiếm 4.1% trong tổng số 1,538 trường hợp.

Trong số 4,832 tội phạm vì hận thù chủng tộc/dân tộc/tổ tiên, cao nhất là bài người da đen 48.8%, bài da trắng 17.5%. Đặc biệt các trường hợp bài người Á Châu đã tăng từ 132 vụ trong năm 2016 lên 150 vụ trong năm 2017, chiếm 3.1% trong tổng số các trường hợp tội phạm vì hận thù chủng tộc/dân tộc/tổ tiên.

Tội ác vì căm thù là ưu tiên điều tra cao nhất trong các chương trình bảo vệ nhân quyền của FBI.


Source: Federal Bureau of Investigation 2017 Hate Crime Statistics