Tấm khăn liệm Turin “sẽ cung cấp cho các Kitô hữu một sự hiểu biết đầy đủ về cuộc tử nạn đau khổ của Chúa Kitô trên thập giá”, đó là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Severino Poletto của Turin.

Người hành hương đến Turin sẽ có một cơ hội để "chiêm ngưỡng và suy niệm về những đau khổ lớn lao, bi thảm và nhiệm mầu" qua những hình ảnh mờ nhạt trên một mảnh vải "mà chúng tôi tin rằng có nhiều phù hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô," Đức Hồng Y Severino Poletto cho biết tại cuộc họp báo ngày 25 tháng 3 tại Vatican.

Tấm vải, mà nhiều Kitô hữu tin là khăn liệm xác của Chúa Giêsu, sẽ được trưng bày tại Nhà thờ chính tòa Turin từ ngày 10 tháng tư đến 23 Tháng Năm. Đức Giáo hoàng Benedict XVI sẽ thăm viếng khăn liệm và cử hành Thánh Lễ vào ngày 02 tháng 5.

Đây là cuộc triển lãm đầu tiên trong 10 năm qua, và cũng là lần đầu tiên sau cuộc tu bổ vào năm 2002.

Tổng kết những hiểu biết mới nhất về tấm khăn liệm, Đức Hồng Y Poletto cho biết rằng, mặc dù "không thể biết chắc như ‘toán học’ rằng đó chính là tấm khăn liệm xác Chúa," nhưng "người ta cũng hoàn toàn chắc chắn rằng không có kỷ thuật nào có thể chế biến ra nó được."

Đức Hồng Y Poletto nói rằng qua hình ảnh của một người đàn ông trên tấm vải cổ, "chúng ta có thể thấy tất cả các chi tiết của cuộc thương khó của Chúa Kitô, giống hệt như lời Kinh Thánh. Bao gồm những hình ảnh ‘rất chi tiết’ như mão gai, vết đòn, vết đâm, móng tay móng chân, máu."

Đức Hồng Y nói rằng trong khi tấm khăn liệm là một chứng tích tuyệt vời cho các khảo cứu về lịch sử và khoa học, nhưng cuộc trưng bày này nhắm vào các tín hữu, bởi vì "qua sự chiêm ngưỡng những hình ảnh này, đức tin được tăng cường và tâm tình nguyện cầu được sốt sắng hơn."

Ngài nói rằng tất cả những nỗ lực của khoa học nhằm tạo ra một tấm vải tương tự đã thất bại. Tấm vải vẫn là một bí ẩn.

Sự định tuổi qua phương pháp Carbon Dating vào năm 1988 cho biết tấm vải có thể được làm ra vào thời Trung cổ, như vậy thì tấm vải liệm Chúa chỉ là một sự giả giối. Nhưng ý tưởng đó đã bị thách thức bởi nhiều người khác cho rằng mẫu vải nhỏ được thử nghiệm thực ra là đã lấy nhầm từ một miếng vá trong thời Trung cổ.

Tấm vải liệm đã được phân tích bằng hầu như tất cả các phương tiện mà khoa học đã cung cấp, và cho đến nay các nhà khoa học vẫn không thể tìm ra cách nào mà bản âm (negative image) của hình một người đàn ông có râu quai nón đã có thể được chuyển lên vải. Những đề xuất để giải thích thì cục bộ và đa dạng từ lý thuyết phản xạ do mặt trời (solar imaging) cho đến lý thuyết cảm ứng sinh hóa (enzyme). Tòa thánh Vatican đã không bao giờ công nhận đó là tấm vải chôn cất của Chúa Kitô, nhưng vẫn coi đó là một bảo vật đáng tôn kính.

Đức Ông Giuseppe Ghiberti, người đứng đầu ủy ban khăn liệm của Tổng Giáo Phận Turin, cho biết trong lần tu bổ năm 2002, các bản vá do các nữ tu dòng Poor Clare đã làm hồi thế kỷ 16 và các nếp gấp ở tấm vải đã được làm mượt ra. Việc phục hồi được thực hiện duới sự chỉ dẫn của một ủy ban các chuyên gia khoa học quốc tế được thành lập vào năm 1993 để nghiên cứu tấm vải liệm.

Sẽ có khỏang hơn 1.5 triệu người đến xem khăn liệm. Những nhóm du khách sẽ được phép đứng trước khăn liệm từ 3 đến 5 phút, và họ sẽ có thể xem một bộ phim tài liệu, bởi vì, như Đức Hồng Y Poletto nói, "không phải dễ dàng mà giải thích những gì chúng ta thấy." Du khách cũng sẽ có thể cầu nguyện tại một nhà thờ gần đó.

4.500 tình nguyện viên sẽ hướng dẫn du khách về cuộc triển lãm cũng như về các chương trình khác của thành phố Turin. Cuộc triển lãm có thể được truy cập trực tuyền tại www.sindone.org.