ROME (CNS) – Khăn liệm thành Turin được cất dấu trong một tu viện Biển Đức Ý trong Thế Chiến thứ Hai một phần vì các giới chức trong Giáo Hội sợ rằng Adolf Hitler có thể đã muốn cướp trộm tấm khăn này theo một giới chức của tu viện.

Khăn liệm, được tin rằng đã tẩm liệm Chúa Kitô, được bí mật chuyển từ nhà thờ chánh tòa Turin năm 1939 tới đan viện Montevergine ở phía nam nước Ý, và đã được trả lại về Turin năm 1946, sau khi chiến tranh chấm dứt.

Theo lý do chính thức thì việc di chuyển khăn liệm được thực hiện vì sợ khăn có thể bị hư hại khi thành phố Turin bị oanh tạc. Nhưng linh mục Biển Đức Andrea Cardin, giám đốc thư viện Montevergine, nơi có lưu giữ các tài liệu liên quan, cho hay các giới chức trong Giáo Hội cũng sợ quân Đức Quốc Xã đã muốn chiếm đoạt Khăn Liệm.

Linh mục Cardin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được đăng trong tuần báo Ý "Diva e Donna" số tháng 5: Ngay từ năm 1938, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã lo lắng khi Hitler viếng thăm nước Ý, các giới chức quân phiệt đã hỏi các câu hỏi lạ lùng và kiên trì về khăn liệm và nơi cất giữ.

Cha Cardin nói: Điều này làm cho Tòa Thánh cũng như Hoàng Gia Ý Savoys lo sợ, vì lúc đó Hoàng Gia là chủ khăn liệm. Hitler được một số người cho rằng hắn đã bị ám ảnh về một số vật dụng liên quan đến cuộc đời của Chúa Kitô, kể cả Chén Thánh Holy Grail và Cây Dáo Thánh Longinus.

Hoàng gia Savoy muốn Tòa Thánh cất giữ khăn liệm trong Thế Chiến, nhưng Đức Thánh Cha Piô XII cho rằng điều đó không nên. Do đó, Vatican đã thu xếp một cách hoàn toàn bí mật để trước hết đem khăn liệm về Rôma, rồi sau đó mang tới đan viện Montevergine gần Avellino, nơi được cất dấu dưới bàn thờ chính.

Năm 1943, trong khi chiến tranh lan tràn mạnh về phía nam nước Ý, quân lính Đức đã đến đan viện Montevergine và lục xoát hết sức kỹ lưỡng cơ sở này. Các đan sĩ tụ tập quanh bàn thờ cầu nguyện, và một sĩ quan Đức đã ra lệnh không cho quấy rối họ.

Cha Cardin nói: "Chính nhờ đó mà thánh tích đã không bị khám phá ra.”

Khăn liệm mang hình ảnh của một người bị đóng đanh sẽ được trưng bầy từ ngày 10 tháng 4 đến 23 tháng 5 trong nhà thờ chánh tòa Turin, nơi khăn được cất giữ thường trực. Vương triều Ý bị giải tán năm 1946, và khăn liệm được chính thức trao lại cho Vatican năm 1983.