Cuối buổi tiếp kiến riêng giữa Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush, Tòa Thánh và Phủ Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đưa ra thông cáo chung sau đây:

Tổng Thống Bush, nhân danh toàn thể dân chúng Hoa Kỳ, đã chào đón Đức Thánh Cha, cầu chúc ngài một ngày sinh nhật hạnh phúc, và cảm tạ ngài vì sự hướng dẫn tinh thần và luân lý ngài đã trao ban cho toàn thể nhân loại. Tổng Thống chúc Đức Giáo Hoàng mọi thành công trong chuyến Tông Du và trong bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, cũng như bày tỏ lòng tri ân trước chuyến viếng thăm sắp tới của ngài tại "Ground Zero" ở New York.

Trong suốt buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và Tổng Thống đã bàn thảo một số đề tài Tòa Thánh và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cùng quan tâm, bao gồm những suy tư về luân lý và tôn giáo mà cả hai bên đều chú tâm: sự tôn trọng phẩm giá con người; việc bảo vệ và đề cao sự sống, hôn nhân và gia đình; sự nghiệp giáo dục các thế hệ tương lai; nhân quyền và quyền tự do tín ngưỡng; sự phát triển tính đến tương lai lâu dài và cuộc đấu tranh chống nạn nghèo đói và dịch bệnh, đặc biệt tại Phi Châu. Liên quan đến điều này, Đức Thánh Cha đã hoan nghênh những đóng góp tài chính thiết yếu của Hoa Kỳ trong lãnh vực này. Hai bên tái khẳng định việc triệt để chống lại chủ nghĩa khủng bố cũng như việc lèo lái tôn giáo nhằm biện minh cho những hành vi vô luân và bạo lực chống lại những người vô tội. Hơn thế, hai vị đã đề cập đến nhu cầu đương đầu với chủ nghĩa khủng bố bằng những phương pháp thích hợp nhằm tôn trọng con người và quyền lợi của họ.

Đức Thánh Cha và Tổng Thống đã dành thời gian đáng kể trong những bàn thảo của hai vị cho Trung Đông, đặc biệt việc giải quyết cuộc xung đột Do Thái – Palestine trong viễn tượng hai quốc gia sống bên cạnh nhau trong hòa bình và an ninh, sự ủng hộ chung cho chủ quyền quốc gia và nền độc lập của Li Băng, cũng như quan ngại chung về tình trạng tại Iraq và đặc biệt là tình trạng bất an của các cộng đoàn Kitô ở đó và những nơi khác trong vùng. Đức Thánh Cha và Tổng Thống bày tỏ hy vọng về sự chấm dứt bạo động và cho một giải pháp nhanh chóng và toàn bộ cho những cuộc khủng hoảng đang làm thiệt hại vùng này.

Đức Thánh Cha và Tổng Thống cũng đã xem xét tình trạng ở Mỹ Châu La Tinh liên hệ đến số vấn đề trong đó nổi bật là vấn đề di dân, và nhu cầu phải có một chính sách điều hợp liên quan đến di dân, đặc biệt việc đối xử nhân đạo với người di dân và an sinh cho gia đình của họ.