CWNews - Đức Cha Thomas Gumbleton, Giám Mục về hưu, nguyên là phụ tá tổng giáo phận Detroit, đã phải hủy bỏ buổi thuyết trình theo dự trù tại Tucson, Arizona trong tuần qua vì phản ứng mạnh của Đức Cha Gerald Kicanas, Giám Mục giáo phận Tucson, Arizona.

Đức Cha Gerald Kicanas
Đức Cha Thomas Gumbleton
Nhóm Call to Action, một nhóm tự xưng là Công Giáo, nhưng có lập trường chống lại giáo huấn truyền thống của Giáo Hội đã mời Đức Cha Gumbleton đến nói chuyện tại Tucson trong tuần qua. Sau khi được biết về buổi nói chuyện này, Đức Cha Gerald Kicanas đã viết thư cho Đức Cha Gumbleton cho biết ngài không tán thành buổi nói chuyện này và cũng không muốn thấy Đức Cha Gumbleton đến nói chuyện trong giáo phận của ngài theo lời mời của một nhóm chống đối Giáo Hội.

Đức Cha Gumbleton đã hủy bỏ buổi nói chuyện của mình và không công khai đưa ra lời bình luận nào. Theo dự trù, Đức Cha Gumbleton sẽ nói về vấn đề đồng tính luyến ái.

Trước sự kiện đó, Call to Action đã ra thông cáo báo chí phản đối Đức Cha Kicanas và tố cáo rằng ngài đã bắt “ngôn sứ” của họ phải im lặng.

Được biết, Đức Cha Gumbleton, năm nay 77 tuổi, là người thường hay chỉ trích các nhà lãnh đạo Giáo Hội vì điều mà ngài gọi là sự thiếu nhạy cảm đối với những người đồng tính. Nhóm Call to Action cũng là nhóm hay phê bình giáo huấn Giáo Hội về vấn đề tính dục.

Theo giáo luật, các Đức Giám Mục khi đến tuổi 75 thì phải làm đơn xin từ chức. Trong thực tế, Đức Thánh Cha sẽ tùy theo trường hợp mà chấp nhận đơn từ chức hay là lưu nhiệm thêm một thời gian, tùy theo nhiều yếu tố, đặc biệt là xét đến nhu cầu của Giáo Hội và tình trạng cụ thể của giáo phận. Sau một thời gian làm giám mục đầy sóng gió với khuynh hướng tự do, Đức Cha Gumbleton đã chống lại chính sách của Giáo Hội buộc các Giám Mục phải nộp đơn từ chức khi đến tuổi 75. Tuy nhiên, sau một thời gian trì hoãn, Đức Cha Gumbleton cũng đã nộp đơn từ chức và Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nhanh chóng chấp nhận việc từ chức của ngài vào tháng Giêng năm 2006.

Trong thời gian gần đây, Call to Action đã gọi ngài là “ngôn sứ” và thường xuyên dùng ngài để chống báng lại các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Hoa Kỳ. Chính vì thế, vào đầu năm nay, dưới áp lực của tổng giáo phận Detroit, ngài lại phải từ chức chính xứ giáo xứ St. Leo trong thành phố Detroit.

Đức Cha Gumbleton sinh ngày 26/1/1930 tại thành phố Detroit. Ngài được thụ phong linh mục ngày 2/6/1956. Ngày 1/5/1968, ngài được bổ nhiệm Giám Mục phụ tá Detroit, Michigan, Hoa Kỳ và nhận giáo phận ngày 8/5/1968. Ngày 2/2/2006, ngài về hưu tại giáo xứ St. Leo, Detroit.