28. Nếu nói vớ vẫn thì người nói không cần phải nói, vì người nghe cũng không được ích lợi gì cả.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info