24. Nếu như chúng ta không cẩn thận nói lời xúc phạm đến người khác, dù chỉ nửa câu nói thôi, thì trong lòng cũng phải biết xấu hổ.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info