86. CON TÔM BỊ ƯỚT

Có một phụ nữ đi thăm bà con, nghe nói con trai đột nhiên bị bệnh đậu mùa, thì lập tức ngồi kiệu trở về nhà.

Trên đường đi gặp người bán tôm liền mua một ít bỏ trong kiệu, một lúc sau có nước tràn ra bên ngoài kiệu, mấy đứa nhỏ trên đường thấy vậy thì cười nói:

- “Trong kiệu vãi nước tiểu”.

Người phụ nữ trong kiệu ấy chửi mắng:”

- “Thằng nhỏ lai căng, nước con tôm mà cũng không biết, lại còn nói nước tiểu !”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 87:

Kiệu thì bít bùng không ai có thể thấy bên trong, ai biết được bà chủ mới mua tôm nên để nước chảy ra bên ngoài chứ !

Không một ai đọc được tâm tư trong tâm hồn của người khác, cho nên cũng đừng mắng người khác khi mình đang nổi nóng, cũng như đừng vội vàng phê bình tha nhân khi mình chưa nắm rõ tình hình tâm hồn của họ, đó là điều quan trọng để chúng ta sống làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa tại trần gian này vậy.

Con nít thì đơn sơ thấy sao nói vậy, nhưng người lớn vì suy nghĩ quá...sâu xa nên hay chửi con nít điều mà chúng nó thấy nơi mình, đó là một bất công, bởi vì đem cái trí óc của người lớn ra phê phán cái óc của con nít, thì chẳng khác chi chúng ta đem con nít nhốt vào trong phòng mà chung quanh toàn là tối đen như hỏa ngục.

Người lớn cứ sống chân thật thì con nít nhất định sẽ biết sống chân thật, không lừa đảo phỉnh phờ người khác...

Đừng la mắng con nít vì chúng nó thấy sao thì nói vậy, nhưng người lớn phải tự kiểm điểm lời nói và hành động của mình có làm gương tốt cho trẻ em hay chưa...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info