25. Không nên coi thường sự khẳng định hoặc phủ định, nhưng lời ăn tiếng nói của con nên là mộc mạc giản dị.

(Thánh John Berchmans)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info