Ủy ban tái xét của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về vấn đề xâm phạm tính dục trẻ vị thành niên đã nhanh chóng bày tỏ sự đồng tình với Tòa Thánh trước quyết định không chuẩn y văn kiện "Những nguyên tắc cần thiết dành cho chính sách của Giáo Phận/ Giáo Hạt xử lý những lời cáo lạm dụng tính dục trẻ dưới tuổi thành niên do các linh mục, phó tế hay các nhân sự khác trong Giáo Hội". Văn kiện này đã được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thông qua tại Hội Nghị Dallas hồi tháng Sáu và đệ trình Tòa Thánh xin phê chuẩn trước khi áp dụng trên toàn cõi Hoa Kỳ. Hôm nay, thứ Sáu 18/10/2002, Tòa Thánh đã trả lời KHÔNG phê chuẩn.

Tòa Thánh cũng đã đề nghị một ủy ban hỗn hợp gồm 4 Giám Mục Hoa Kỳ và 4 viên chức Tòa Thánh để nghiên cứu lại văn kiện này.

Quan tâm lớn nhất hiện nay của các linh mục và anh chị em giáo dân Công Giáo tại Hoa Kỳ là phong trào tố cáo bừa bãi các linh mục để kiếm tiền. Trong thời gian qua, không riêng gì các linh mục, cả các vị Giám Mục và Hồng Y cũng là nạn nhân của những lời vu cáo. Khi một lời vu cáo được đưa ra, người bị tố cáo phải ngưng các hoạt động mục vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động bình thường của Giáo Hội, làm thiệt hại đến những nhu cầu thiêng liêng của anh chị em giáo dân, đồng thời đẩy người bị tố cáo vào một trạng thái tâm lý hoang mang. Đến khi sự thật được phơi bày, người vu cáo chẳng phải chịu một trách nhiệm pháp lý gì cả. Thành ra, chính sách "zero tolerance - không dung thứ gì cả" do hội nghị tại Dallas đưa ra có nguy cơ khuyến khích những lời vu cáo hơn là tìm ra sự thật, gây ra những khủng hoảng hơn là ổn định tình hình.

Ủy ban tái xét của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ủng hộ một chính sách quân bình hơn và toàn diện hơn, hướng đến cả người bị tố cáo lẫn người đưa ra lời tố cáo. Giáo Hội khuyến khích những người nói lên sự thật để giúp thanh tẩy nội bộ và cũng sẵn sàng tha thứ cho những kẻ vu cáo. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, việc truy tố ngược lại những kẻ vu cáo các linh mục xem ra là điều cần thiết để ổn định tình hình và để bảo đảm thanh danh hàng giáo sĩ Công Giáo khỏi bị chà đạp vì những mưu đồ xấu xa.