Báo chí tại Hoa Kỳ đang dự đoán xem vị nào sẽ thay thế cho Đức Hồng Y Wuerl. Tổng Giáo Phận Washington là một vị trí trọng yếu và nhạy cảm, đòi hỏi người lãnh đạo phải có một sự nhạy bén về chính trị và giáo hội. Trước những tai tiếng liên quan đến Tổng Giám Mục McCarrick, vị thay thế cho Đức Hồng Y Wuerl được mong đợi là một nhà lãnh đạo có các sáng kiến cải tổ và có khả năng khôi phục lòng tin vào hàng lãnh đạo tổng giáo phận.

Các nguồn tin ở Rôma đã nói với Catholic News Agency (CNA) rằng trong chuyến viếng thăm Rôma gần đây, Đức Hồng Y Wuerl đã trình bày một số gợi ý về người có thể thay thế mình tại tổng giáo phận Washington. Trong khi danh sách này được giữ bí mật, một số nguồn tin nói với CNA rằng Đức Tổng Giám Mục Bernard Hebda, là Tổng Giám Mục St. Paul-Minneapolis có nhiều triển vọng nhất.

Đức Tổng Giám Mục Hebda đã đến Minneapolis với tư cách là một vị Giám quản Tông toà khẩn cấp vào năm 2015 sau khi Đức Tổng Giám Mục Nienstedt từ chức, theo sau các cáo buộc có hành vi tình dục sai trái. Đồng thời, Đức Cha Hebda cũng là Tổng Giám mục Phó của Newark với quyền kế vị Tổng giám mục John Myers.

Khi ở Newark, Đức Cha Hedba nổi tiếng là một nhà cải cách với sự quan tâm chặt chẽ mọi vấn đề của giáo phận. Ngài thực hiện các chuyến viếng thăm không báo trước tới các linh mục và giáo xứ, và chọn cách sống khó nghèo trong khuôn viên cư xá Đại học Seton Hall, nơi đặt chủng viện của tổng giáo phận.

Sau khi đến Minneapolis, Đức Cha Hebda đã lãnh đạo tổng giáo phận vượt qua một quá trình phá sản kéo dài, sau nhiều vụ kiện lạm dụng tình dục.


Source: Caatholic News Agency - Cardinal Wuerl to ask pope to accept his resignation