PHOENIX (Aug. 27, 2018) - Ngày 27 tháng 8, giáo phận Phoenix đã đưa ra tuyên bố sau của Đức Cha Thomas J. Olmsted, Giám mục Phoenix:

“Tôi đã biết Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Viganò trong 39 năm. Chúng tôi đã trở thành đồng nghiệp trong phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vào tháng 8 năm 1979, nơi ngài đã phục vụ trước khi tôi bắt tay vào công việc này để giúp trong sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tôi không biết về những thông tin mà ngài tiết lộ trong chứng từ đề ngày 22 tháng 8 năm 2018, vì vậy tôi không thể tự xác minh tính trung thực của nó, nhưng dù thế tôi luôn biết và kính trọng ngài như một người trung thực, có đức tin vững vàng và liêm chính. Thánh Phaolô nói về các tư tế như sau: “Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành” (1 Cor 4: 1-2). Đó là những gì tôi đã hằng tìm thấy nơi Đức Tổng Giám Mục Viganò.

Vì lý do này, tôi yêu cầu rằng chứng từ của Đức Tổng Giám Mục Viganò phải được đón nhận cách nghiêm túc, và mọi cáo buộc ngài đưa ra phải được điều tra kỹ lưỡng. Nhiều người vô tội đã bị tổn hại nghiêm trọng bởi các giáo sĩ như Tổng Giám mục McCarrick; bất cứ ai đã che đậy những hành vi đáng xấu hổ này phải bị đưa ra ánh sáng ban ngày.”

+ Thomas J. Olmsted
Giám mục PhoenixSource: Diocese of Phoenix Statement from Bishop Thomas Olmsted Regarding Archbishop Viganò’s Recent Testimony