TRẺ THƠ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Giữa cuộc đời với bao điều tạm bợ,
Cát bụi mịt mù vẩn đục ô nhơ,
Xin hãy trở về, xin hãy chọn làm trẻ thơ,
Để thế giới hôm nay
tìm thấy những mùa xuân,
và để mai sau, ta có được thiên đàng vĩnh cửu !
(Trích thơ của Sơn Ca Linh)