TRẺ THƠ VUI CHƠI
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Chúa dạy phải hiền lành khiêm nhượng,
Giống trẻ thơ để hưởng nước trời.
Trẻ thơ chỉ biết vui cười
Hồn nhiên, trong trắng, sáng ngời tin yêu.
(Trích thơ của Hồng Phúc Lm.)