TRẺ THƠ VUI CHƠI
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Đời thơ ấu là đời có phúc,
Đời rập theo khuôn đúc Chúa Trời,
Linh hồn trong xác sáng tươi
Chúa hoà trong những tiếng cười giòn tan.
(Trích thơ của Hồng Phúc, Lm)