NIỀM VUI TRẺ THƠ
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Không chi quý giá so vừa
Niềm vui hạnh phúc nụ cười trẻ thơ !
(nđc phóng ngữ)

There's nothing as beautiful as the happiness of a child!
(Anonymous)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền