NIỀM VUI TRẺ THƠ: Disneyland

Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Không chi quý giá so vừa

Niềm vui hạnh phúc nụ cười trẻ thơ!

(nđc phóng ngữ)

There's nothing as beautiful as the happiness of a child!

(Anonymous)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ?nh Ngh? Thu?t và Chiêm/Ni?m/Thi?n