TUỔI HOA TRẺ THƠ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy
đừng ngăn cản, đừng xua đẩy,
vì Nước Trời thuộc về người
tâm hồn trở nên như trẻ thơ.
(Marcô 10:14).