NỤ CƯỚI TRẺ THƠ
Ảnh của Tấn Đạt
Không chi quý giá so vừa
Niềm vui hạnh phúc nụ cười trẻ thơ.
(nđc phóng ngữ)

There's nothing as beautiful
as the happiness of a child
(Anonymous)