NỤ CƯỜI TRẺ THƠ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Dù cho tiền bạc bời bời
Cũng không sánh được nụ cười trẻ thơ.
(nđc)