MỘT MÌNH
Ảnh của Diệp Hải Dung, Australia
Một mình ngơ ngẩn vào ra
Một mình thấy buổi chiều tà lẻ loi
Một mình le lói dòng đời
Một mình cũng chỉ một mình mà thôi
(DHD)