THẢNH THƠI MỘT MÌNH
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Một mình ôn chuyện tâm tình
Một mình ca khúc, một mình mình nghe
Một mình oi bức trưa hè
Một mình nghe rỏ tiếng ve kêu sầu..
(Trích thơ của Trịnh Hưng)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền