MÔT MÌNH
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Môt mình có lúc hay hay
Loay hoay lại thấy
hai mình hay hơn….
(tn)