MÔT MÌNH MỘT BÓNG AO HÈ
Ảnh của Vũ đình Huyến, Lm. (CMC)
Môt mình một bóng ao xanh ngắt
Ngẫm nghĩ cuộc đời xanh rất xanh.
(bt)