MỘT MÌNH
Ảnh của Tấn Đạt
Đứng trước biển, ta thấy mình bé mọn
Ôi bao la trời nước quá mênh mang
Ta ước mình giống như loài cá nhỏ
Vẫy vùng trong làn nước mát đại ngàn
(Trích thơ của Dạ Thế Nhân)