90% người Công Giáo tại Hoa Kỳ tin rằng cuộc bách hại các Kitô hữu trên toàn thế giới là nghiêm trọng (trong đó có đến 40% cho rằng rất nghiêm trọng). Tuy nhiên, chỉ có gần một nửa, cụ thể là 49%, cho biết họ rất quan tâm đến điều này; và 18% cho rằng họ không quan tâm lắm đến vấn đề đó.

Thay vào đó, nghiên cứu của tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ trên 1,000 người Công Giáo trưởng thành tại Mỹ được tiến hành trực tuyến vào tháng Giêng cho thấy người Công Giáo Mỹ lo lắng nhiều hơn về những vấn đề khác.

90% người Công Giáo Hoa Kỳ lo ngại về nạn buôn người (72% rất quan tâm, 21% có phần lo ngại) và tình trạng nghèo đói (68% rất quan tâm, 26% tương đối quan tâm). Hơn 80% lo lắng về cuộc khủng hoảng người tị nạn; 55% rất quan ngại về tình trạng thay đổi khí hậu.

Theo John Allen, một nhà báo và là một nhà phân tích Công Giáo kỳ cựu, kết quả này cho thấy “Đối với người Công Giáo Hoa Kỳ, việc giúp đỡ các Kitô hữu bị bách hại không phải là một ưu tiên khẩn cấp.”
Source: U.S. Christianity Today - US Catholics More Concerned About Climate Change Than Persecuted Christians