Đức Tổng Giám Mục William Lori của Baltimore, chủ tịch Ủy ban Tự Do Tôn Giáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, hoan nghênh phán quyết áp đảo 7-2 của Tối Cao Pháp Viện trong vụ Nhà thờ Trinity Lutheran kiện Comer như là một “chiến thắng mang tính bước ngoặt đối với tự do tôn giáo.”

Nhà thờ Trinity của Tin Lành Lutheran ở Columbia, Missouri, đã làm đơn xin trợ cấp nhà nước để làm sân chơi của mình an toàn hơn cho trẻ em. Trích dẫn hiến pháp tiểu bang, bà Carol Comer, giám đốc Sở Tài nguyên Missouri nói nó không thể hỗ trợ bất kỳ trường tôn giáo nào.

Tòa án truyền rằng Sở Tài nguyên “vi phạm các quyền của nhà thờ Trinity thuộc khoản Tự do Tôn giáo theo Tu Chính Án Thứ khi từ chối một lợi ích công cộng chỉ vì tình trạng tôn giáo của nhà thờ này.”

Đức Tổng Giám Mục Lori nhận xét:

“Tòa án Tối cao nhận ra một cách đúng đắn rằng người có đức tin không nên bị phân biệt đối xử khi nói rằng các chương trình của chính phủ phải được cung cấp cho tất cả mọi người. Ngoài ra, phán quyết này đánh dấu một bước đi đúng hướng nhằm hạn chế những tác hại của Tu Chính Án Blaine đang hoành hành ở nhiều tiểu bang trên khắp đất nước.

Tu Chính Án Blaine đã đưa hiến pháp ở hầu hết các tiểu bang quay trở lại thời thế kỷ XIX, là thời điểm có những quan điểm cố chấp chống Công Giáo dữ dội ở nhiều nơi trên đất nước. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Tối Cao Pháp Viện tiến tới việc hạn chế những quy định có hại, đang hạn chế sự tự do của tổ chức tôn giáo và các tín hữu trong việc phục vụ cộng đồng của họ.”