(CNS 3/11/2004). John Green chủ tịch Bliss Institute for Applied Politics thuộc Đại Học Akron tại Ohio và Steven Waldman, người sáng lập Beliefnet, vừa đưa ra bản phân tích cho thấy cử tri Công Giáo dồn phiếu đông đảo cho tổng thống Bush tại các bang có tính chất quyết định như Florida và Ohio.

Tại Ohio, ông Green cho biết ít nhất 62% những người Công Giáo đã dồn phiếu cho tổng thống Bush so với không quá 38% bỏ phiếu cho John Kerry. Tỷ lệ này trên toàn quốc Hoa Kỳ tối thiểu là 57% người Công Giáo dồn phiếu cho tổng thống Bush. Theo Steven Waldman, tại Florida, nơi cách đây 4 năm tổng thống Bush đã phải cam go mới thắng nổi Al Gore và phải đếm đi đếm lại nhiều lần thì lần này đã thắng dễ dàng nhờ hơn 70% người Công Giáo dồn phiếu cho ông.

Các cử tri Công Giáo, chiếm 27% số cử tri, được hỏi ý kiến cho biết đối với họ những giá trị luân lý là quan trọng nhất rồi mới đến chuyện kinh tế và khủng bố. Những người ủng hộ tổng thống Bush thường là những người quan tâm đặc biệt đến luân lý, khủng bố và vấn đề cắt giảm thuế má. Sự ủng hộ cho Kerry đến từ những ai lo lắng về công ăn việc làm, chăm sóc y tế, giáo dục và tình trạng sa lầy tại Iraq.

Người Tin Lành tại Mỹ, chiếm 53% cử tri, ủng hộ tổng thống Bush khoảng 56% và 43% ủng hộ Kerry.