Đáp lại một tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ không phản đối việc sử dụng tra tấn, thư ký của Hội Đồng Giám Mục Ý nói rằng tra tấn luôn luôn là vô đạo đức.

“Tôi không nghĩ rằng chủ nghĩa khủng bố có thể được khắc phục bằng một hình thức khủng bố khác thể hiện qua các hành vi tra tấn”. Đức Cha Nunzio Galantino nói. “Chắc chắn là vấn đề không thể được giải quyết bằng cách tra tấn”.

Đức Cha Galantino đã bị lôi kéo vào các cuộc thảo luận về tra tấn sau những câu hỏi từ các phóng viên. Trước đó, tổng thống Trump đã nói rằng ông sẽ không chống lại việc sử dụng tra tấn đối với các nghi phạm khủng bố.

Tuy nhiên, cũng cần nói rõ là tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ làm theo lời khuyên của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, là người luôn phản đối các hình thức tra tấn.

Ông nói: “Nếu họ không muốn làm điều đó, thì tôi thấy cũng được, không sao.”