Khoảng 200 quân nhân thuộc Lực Lượng Ðặc Biệt Hoa Kỳ đã chờ lệnh vào hôm thứ Ba để được gửi đến Ivory Coast (Bờ Biển Ngà) và có thể được lệnh bảo vệ người Mỹ trong lúc một cuộc nổi loạn dấy lên ở quốc gia Tây Phi này.

Lực lượng quân đội Mỹ trang bị khí giới hùng hậu sẽ được không vận đến vùng này, và theo phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài thì có thể được đổ vào một khu vục nằm phía ngoài thủ đô Abidjan hay xứ láng giềng Ghana.

Công tác đầu tiên của họ là cứu khoảng 100 trẻ em Mỹ bị kẹt trong một trường học ở thị xã Bouake trong 5 ngày qua và bảo vệ người Mỹ bị kẹt trong 3 hay 4 thị xã bị quân nổi loạn chiếm giữ.

Bạo động bùng nổ khi có cuộc nổi dậy ở Abidjan sau khi quân đội đuổi một số người vì thiếu trung thành. Có khoảng 270 người bị giết, hàng trăm người bị thương khi các cuộc bạo động bộc phát.