Buổi nói chuyện của một “nhân chứng” Medjugorje tại một giáo xứ ở St. Louis đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của Bộ Giáo Lý Đức Tin Tòa Thánh.

Ivan Dragicevic, là một trong những người tuyên bố đã thấy Đức Mẹ hiện ra trong nhiều năm tại Medjugorje, được dự kiến sẽ nói chuyện ở St. Louis hôm 18 tháng Ba. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hủy bỏ.

Đức Tổng Giám mục Robert Carlson của St. Louis đã đưa ra một thông cáo cho biết:

“Tôi đã nhận được yêu cầu từ Bộ Giáo lý Đức tin để nhắc nhở mọi người không nên tham dự vào các sự kiện nhằm đề cao cái gọi là những thị kiến tại Medjugorje và đặc biệt là đề cao ông Ivan Dragicevic. Tôi cũng được yêu cầu thông tin rộng rãi cho các tín hữu”.

Ngày 17 tháng Ba năm 2010, Tòa Thánh công bố rằng, theo yêu cầu của các giám mục Bosnia và Herzegovina, Tòa Thánh đã thành lập một ủy ban, đứng đầu là Đức Hồng Y Camillo Ruini, lúc ấy là Giám Quản Rôma, để điều tra hiện tượng Medjugorje.

Ngày 17 tháng Giêng 2014, ủy ban đã chính thức hoàn tất cuộc điều tra. Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin sẽ công bố kết luận chung cuộc về vấn đề này.

Tuy nhiên, với diễn biến mới này có lẽ người ta cũng đoán được kết luận chung cuộc.