NEW YORK -Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã đồng thanh chấp thuận một nghị quyết cho phép thành lập một Lực lượng duy trì hòa bình tới 15000 người để theo dõi việc thi hành hòa ước và giúp tái thiết Liberia sau 14 năm nội chiến không dứt.

Bản nghị quyết được chấp thuận ngày hôm qua cho phép thành lập một lực lượng của Liên Hiệp Quốc để thay thế cho các binh sĩ trong lực lượng duy trì hòa bình của các nước Tây Phi đang hoạt động tại Liberia vào ngày mồng 1 tháng 10 sắp tới.

3500 binh sĩ các nước Tây Phi này sẽ được hội nhập vào lực lượng của Liên Hiệp Quốc. Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An, ông Emir Jones Parry, đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc gọi nghị quyết vừa kể là một tượng trưng cho việc tham gia công tác duy trì hòa bình tại Phi Châu của Liên Hiệp Quốc.

Ông Jones Parry nói đại ý rằng nghị quyết vừa kể phản ảnh quyết tâm của Liên Hiệp Quốc cũng như của Hội Đồng Bảo An trong việc phân phối phẩm vật cứu trợ cho dân chúng nước này vốn đã bị cơ khổ quá lâu và quan trọng hơn nữa là hàn gắn những đổ vỡ do ảnh hưởng của cuộc nội chiến gây nhiều tàn phá này đối với vùng vừa kể.

Lực lượng Liberia chắc sẽ bao gồm các binh sĩ của Pakistan, Bangladesh, Nam Phi, Ethiopia, Namibia, Nga, và Ireland. (VOA)