MONROVIA - Hai nhóm nỗi dậy chính và chính phủ đã đồng ý thành phần của chính phủ chuyển tiếp và chọn một thương gia lãnh đạo đất nước cho đến khi có bầu cử.

Quyết định bổ nhiệm ông Gyude Bryant là chủ tịch chính quyền lâm thời bắt đầu làm việc vài tháng 10 làm cho nhiều người ngạc nhiên bởi vì ông được biết đến như một thương gia nhiều hơn là chính trị gia.

Nhưng sự bổ nhiệm được hoan nghênh bởi vì ông Bryant được kính trọng và là một người được cả ba phe giao tranh tin tưởng.

Các nhà thương thuyết nói rằng ông Bryant là người được chấp nhận nhiều nhất, và nói về mặt chính trị thì là người trung dung nhất.

Trong khi đó tình hình ở Liberia có vẻ diễn ra đúng theo thỏa thuận các bên đã ký kết tại đàm phán Ghana.

Một toán nhân viên cao cấp của LHQ đã ra khỏi Monrovia và đi vào khu vực do phe nỗi dậy kiểm soát.

Lần đầu tiên họ gặp ban chỉ huy của nhóm LURD để thảo luận nhu cầu cứu trợ nhân đạo cho hàng trăm ngàn người đang cần.

Toán viên chức này được đón tiếp nồng hậu và phe nỗi dậy hứa sẽ hợp tác.

Còn quá sớm để nói nhưng các nhóm nỗi dậy có vẻ tôn trọng những gì đã ký kết và với sự hiện diện của lính gìn giữ hòa bình Tây Phi, ECOWAS, hòa ước có cơ hội kéo dài.(bbc)