Liberia -- Đức Cha Michael Kpakala Francis, Tổng Giám Mục của Monrovia, đã phát biểu với Thông tấn xã Công Giáo MISNA qua điện thoại rằng: “Quyết định của các phiến quân Liberia cho phép phân phát viện trợ nhân đạo trong các khu vực thuộc quyền kiểm soát của họ là sự kiện rất quan trọng mang đến niềm hy vọng cho chúng tôi”.

Đức Cha bày tỏ sự tin tưởng vào các hoạt động nhân đạo, mặc dù nhấn mạnh rằng “không còn thời gian nữa để lãng phí, vô số địa phương hết sức cần thiết viện trợ, như Buchanan, nơi các nữ tu Consolata đang phục vụ không mệt mỏi để trợ giúp những người mất nhà cửa hạ trại trong sân của hội truyền giáo”.

Đức Cha cũng nói rằng hôm 18-08 hoặc chậm nhất là ngày hôm saui, Hội Hồng Thập Tự hoặc và có lẽ các cơ quan viện trợ khác sẽ có thể tới Buchanan, thành phố cảng thứ nhì của đất nước, cách Monrovia 90 km. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng “sự can thiệp khẩn cấp chỉ có thể mang lại hiệu quả trong trường hợp đời sống chính trị được khắc phục, ngăn cản các bên dùng đến vũ lực để giải quyết các vấn đề mà chỉ cần vận dụng đối thoại mang tính xây dựng là có thể giải quyết được”.

Trong một văn bản được ký kết vào cuối tuần trước ở Accra, Ghana bởi chính phủ và hai nhóm phiến quân, LURD (Liên minh Hoà hợp và Dân chủ Liberia) và MODEL (Phong trào vì Dân chủ ở Liberia), các bên đã cam kết bảo đảm “tự do và các lối vào không bị cản trở ở tất cả các khu vực” thuộc quyền kiểm soát của họ “để tán thành việc phân phát viện trợ và sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các tổ chức Phi chính phủ”.

Đức Tổng Giám Mục của Monrovia cũng cám ơn tất cả các nhà truyền giáo, hàng giáo sỹ địa phương và các nhân viên viện trợ vì sự phục vụ của họ nhằm giúp đỡ những người dân bị đau khổ”.