MONROVIA - Hàng chục ngàn người Liberia hôm nay đã đạp đổ hàng rào chặn trên những cây cầu chính tại Monrovia nối liền những khu vực bị phân chia trong thủ đô để tìm kiếm thực phẩm và thân nhân. Những đám đông thường dân đã đổ xô qua hai cây cầu đã từng gây kinh hoàng trong chiến tranh, và cho tới ngày thứ năm vừa qua là danh giới phân cách những khu vực phía bắc của thành phố do quân nổi dậy kiểm soát với phần phía nam do chính phủ quản trị.

Các lực lượng gìn giữ hoà bình Tây Phi hôm thứ năm đã nắm quyền kiểm soát khu vực này sau khi quân nổi dậy rút lui một cách ôn hoà khiến cho bến cảng độc nhất của Monrovia có thể mở trở lại. Sáng sớm hôm nay, một chiếc chuyến tầu chở thực phẩm cứu trợ đã cập bến lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ để chuẩn bị cho việc phân phối đồ cứu trợ.(voa)