MONROVIA - Đàm phán cho hòa bình Liberia đi vào hướng bế tắc khi tổng thống Liberia Moses Blah về nước không đạt được thỏa thuận gì.

Ðợt binh lính gìn giữ hoà bình thứ hai của Nigeria đã dến thủ đô Monrovia của Liberia, để hợp cùng với lực lượng ECOMIL của Tây Phi vốn đã công tác tại đất nước bị tả tơi vì chiến tranh này hầu như là từ hai tuần lễ nay.

Các nhân viên cứu trợ đang phải lo với một cơbnkhủng hoảng nhân đạo vĩ đại và phần thực phẩm ít oi không bị hôi của ở hải cảng thì nay đang được phân phối cho những người đang rất cần đến, theo như nhận định của phóng viên BBC Alistair Leithead.

- Thực phẩm cung cấp rốt cuộc đã khởi sự đến tay những ngưòi cần có nhất ở Monrovia, trong khi các binh lính gìn giữ hòa bình cho đến nay đã thành công trong việc tách rời các nhóm phiến quân với lực lượng chính phủ.

Ðiạ điểm phân phối này là dành cho hai nghìn người, thế nhưng có thêm hàng nghìn người rất cần kéo đến.

Hầu hết phẩm vật cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đã bị hôi của ở hải cảng khi các phiến quân ra đi và không làm gì đưọc mấy cho đến khi tàu thủy chở tới thêm nữa, nhưng chuyện này sẽ mất một tuần đến 10 ngày.

Ủy ban Hồng thập tự quốc tế ở lại nước này trong suốt thời gian có giao tranh dữ dội nhất.

Ông Jordi Raigh, phụ tá cho ngưòi cầm đầu sứ mệnh này, đã cho biết lý do tại sao sự việc lại tồi tệ như thế:

- Thành phố này đã là một thủ đô bị phong toả hầu như là từ hai tháng nay, hơn một phần tư triệu người bị ly tán đã trú ẩn ở đây. Thành phố đang cạn dần đủ mọi thứ và ngưòi dân ngày càng tuyệt vọng.

Hàng trăm binh lính gìn giữ hoà bình Nigeria nữa đã khởi sự đến nơi và sẽ tăng gấp đôi tầm vóc của lực lựơng duy trì hòa bình Tây Phi, ECOMIL, vào khoảng giữa tuần tới.

Cho tới nay sứ mạng của họ đã thành công, với sự hậu thuẫn của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, thế nhưng vẫn còn bột phát các vụ giao tranh lẻ lẻ ở quanh thành phố thứ hai Buchanan.

Và ở mạn bắc Monrovia mối đe doạ của phiến quân còn lâu mới tan biến đi, thế nhưng cuộc hưu chiến vẫn đang tiếp diễn.(bbc)