Thông Báo Ngày Hành Hương của các Sắc Tộc Á Châu và Thái Bình Dương lần Thứ Sáu

Năm nay Ngày Hành Hương của các Sắc Tộc Á Châu và Thái Bình Dương lần Thứ Sáu sẽ được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Đức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Hoa Thịnh Đốn, 400 Michigan Ave NE, Washington DC 20017, vào ngày Thứ Bẩy 3 tháng 5, 2008 từ 1 giờ đến 4 giờ chiều.

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng sẽ gởi phái đoàn tham dự. Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Liêm, tuần vừa qua đã đặc cử Linh Mục Nguyễn Đức Vượng, O.P,, đệ Nhất Phó chủ Tịch Liên Đoàn, làm Trưởng Phái Đoàn lần này.

Chúng tôi mời gọi mọi người cùng đi tham dự nếu có điều kiện, đặc biệt các Giáo Xứ và Cộng Đoàn trong Miền Trung Đông và các miền phụ cận.

Như mọi năm Cộng Đồng Việt Nam đại diện là Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia sẽ tham gia với các tiết mục sau đây:

1. Kiệu Đức Mẹ LaVang do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mặc áo dài đồng phục đảm trách.
2. Một màn Thánh Vũ của các em Thiếu Nhi Thánh Thể (Vietnamese Community - 8 phút)
3. 10 em Thiếu Nhi và TSC sẽ luân phiên đọc một chục kinh Mân Côi.
4. Thánh Lễ Đồng Tế Đại Trào.
a. 2 Giúp lễ: Tâm, Tuấn (back up Trung)
b. 2 người dâng của lễ (mặc áo dài): Hội Các Bà Mẹ
c. Các Cha đồng tế Việt Nam xin cho TSC biết để thông báo cho ban tổ chức lo áo lễ.
5. Trang hoàng cỗ kiệu Đức Mẹ LaVang: TSC
6. Đại diện tham dự các buổi họp với 14 sắc dân Á Châu và Thái Bình Dương là đoàn TSC (Hiệp, Christine, Trung, Thanh)
7. Quý hội đoàn hay cá nhân muốn tham dự ngày này xin ghi danh để giáo xứ chuẩn bị phương tiện di chuyển.

Xin liên lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 915 S. Wakefield Street Arlington, VA 22204, điện thoại 703-553-0370.

Tưởng cũng nên biết, Linh Mục Chủ Tịch Liên Đoàn Giuse Nguyễn Thanh Liêm, sẽ tham gia Cuộc Họp Tham Vấn (Consultative Meeting) từ ngày 26-27 tháng 5, 2008 tại Redemptorist Renewal Center, Tucson, Arizona, do Tiểu Ban Á Châu và Thái Bình Dương trực thuộc Ủy Ban Sắc Dân Đa Văn Hóa của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tổ chức.

Đức Cha Oscar Azarcon Solis, Giám Mục Phụ Tá của TGP Los Angeles, và là Chủ Tịch Tiểu Ban sẽ chủ tọa. Tiểu Ban Á Châu và Thái Bình Dương là một trong năm Tiểu Ban của Ủy Ban Sắc Dân Đa Văn Hóa, vừa được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tái phối trí và chính thức thành lập trong năm 2007 vừa qua.

Trong thành phần chủ tọa còn có Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá địa phận Orange. Đức Cha cũng là một trong các Cố Vấn của Ủy Ban này do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đề cử. Cùng trong phái đoàn tham dự sẽ có Linh Mục Nguyễn Đức Vượng, O.P., đệ Nhất Phó Chủ Tịch Liên Đoàn.

Phiên họp sẽ nhìn lại những chương trình mục vụ cho người Á Châu và Thái Bình Dương hiện tại trên Hoa Kỳ, đưa ra những chương trình hoạt động, kết hợp cấp giáo phận, tìm phương thức liên lạc và làm việc chung giữa các Tiểu Ban, cũng như giữa các vị Tham Vấn Quốc Gia của các sắc tộc, đặc biệt sẽ nhắm tới việc tổ chức Đại Hội kỷ niệm 10 năm, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ ra tuyên ngôn 'Asian and Pacific Presence: Harmony in Faith' năm 2011.

Thành phần tham dự Cuộc Họp Tham Vấn là các vị Chủ Tịch của các Sắc Dân và Giám Đốc Mục Vụ về Á Châu và Thái Bình Dương của Giáo Phận.

Trước đó, từ ngày 23-25 tháng 5, 2008, vị Chủ Tịch Liên Đoàn sẽ tham dự một Seminar, 'Building rhe Foundations for Asian Ministry and Theology, hướng dẫn bởi Tiến Sĩ Jonathan Tan do Redemptorist Renewal Center đứng ra tổ chức.

Hy vọng rằng, với sự tiếp tục các nỗ lực tham gia các phiên họp, hội thảo, hay kết hợp làm việc chung trong các chương trình với các sắc dân khác do Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ chủ trương, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, sẽ là một nhịp cầu quan trọng để nối kết với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và các dân tộc khác, trong công cuộc quảng bá Đức Tin, tinh thần Sống Đạo của người Công Giáo Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ.