20. Thánh Giá là đức hạnh và là sự báo đáp vì Thiên Chúa mà làm việc, là ân huệ lớn nhất trong các ân huệ, ân huệ này Thiên Chúa chỉ ban cho người mà Ngài yêu mến.

(Thánh nữ Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info