14. Vì yêu Đức Chúa Giê-su là duyên cớ mà thương yêu người nghèo khổ, thì lớn hơn tự mình xót thương Đức Chúa Giê-su. (Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"


----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info