Đức Thánh Cha thăm viếng Bosnia

Ngày 30/l0/5 Tòa Thánh Vatican đã công bố chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 101 của Đức Gioan Phaolô II tới thành phố Banja Luka, một thành phố thuộc Công Hòa Srpska, gốc người Serb là một thành phần của nước Bosnia-Herzegovina.

Mục đích chính của chuyến viếng thăm này là để phong Á thánh cho ông Ivan Merz (1896-1928. Ông sinh ra ở thành phố Banja Luka, ông là một giáo dân tầm thường nhưng là một triết gia và một thần học gia đã dâng hiến đời mình cho việc giáo dục giới trẻ, đặc biệt qua các phong trào Thanh Sinh Công v.v...

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB