Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 6 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến chung khoảng 11,000 tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Roma, và giải thích về bài Ca của Tiên Tri Isaia, như được ghi lại nơi phần thứ III của sách Tiên Tri Isaia, tức nơi chương 61, 10 -- 62, 5.

Ðây là bài ca nói lên niềm vui của Tiên Tri vì Ðền Thánh Giêrusalem được xây dựng lại, sau thời kỳ Dân Chúa bị lưu đày bên Babylon.

ÐTC Gioan Phaolô II đã tóm lại bài huấn đức của ngài như sau: "Bài Ca của Isaia đưa chúng ta về lại với thời điểm Dân Israel xây dựng lại Thành Giêrusalem và Ðền Thờ. Tiên Tri hát lên chúc mừng Thành được dựng lại, và so sánh Thành với hình ảnh vị hôn thê được trang điểm để bước vào tiệc cưới. Thành Giêrusalem được gọi làm biểu tượng cho Dân Chúa; Và Thiên Chúa trao phó cho Dân Ngài sứ mạng mạc khải ơn cứu rỗi cho muôn dân. Hình ảnh "Tiệc Cưới" được dùng trong Kinh Thánh để nói lên mối liên hệ tình yêu giữa Thiên Chúa và Dân được Ngài tuyển chọn. Tân Ước và các Giáo Phụ đã dùng lại hình ảnh nầy, và nhìn đó như là biểu tượng cho sự kết hiệp sâu xa giữa Chúa Kitô và Giáo Hội. Cha xin chào anh chị em hành hương nói tiếng Pháp, nhất là các nhóm bạn trẻ có mặt trong buổi tiếp kiến nầy. Trong khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa, ước gì anh chị em luôn nhìn về Chúa Kitô, Ðấng đồng hành với chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh."

Sau đó, khi chào các phái đoàn bằng tiếng Ý, ÐTC đã xin các tín hữu cầu nguyện cho chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 101 tại Bosnia Erzegovina, vào chúa nhật 22 tháng 6 năm 2003. ÐTC nói như sau: "Chúa Nhật tới, ngày 22 tháng 6 năm 2003, cha sẽ đi thăm Bosnia-Erzegovina, để củng cố trong đức tin cộng đoàn công giáo, đang tiến bước trên con đường quan trọng của Hoà Giải và Hoà Hợp. Cha xin anh chị em cầu nguyện cho chuyến viếng thăm nầy; Cha xin phó thác chuyến viếng thăm cho sự chăm sóc hiền mẫu của Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh."

Hơn nữa, tại Roma, ÐTC cử hành lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa đúng vào ngày thứ Năm 19 tháng 6 năm 2003, tại quảng trường trước Ðền Thờ Thánh Gioan Lateran, và sau đó chủ sự buổi rước kiệu Mình Thánh Chúa trên con đường Merulana, từ Ðền Thờ Thánh Gioan Lateran đến Ðền Thờ Ðức Bà Cả, theo như thông lệ hằng năm. ÐTC mời gọi các tín hữu đến tham dự Thánh Lễ và cuộc Rước Kiệu Mình Thánh Chúa nầy.