Toà Thánh vừa công bố chương trình chi tiết của chuyến viếng thăm một ngày của Đức Thánh Cha, tại Bosni, vào chúa nhật 22 tháng 6 năm 2003. Đây sẽ là chuyến viếng thăm quốc tế thứ 101, và là chuyến viếng thăm Bosni lần thứ hai. Lần thứ nhất, ĐTC đã đến thăm Sarajevo, cộng hoà Bosni, trong hai ngày 12 và 13 tháng 4 năm 1997.

Trong chương trình viếng thăm lần nầy, người ta lưu ý là không có cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và Giáo Chủ Chính Thống Giáo, Đức Pavle, như tin đồn trước đây. Vấn đề an ninh cho ĐTC cũng được quan tâm đặc biệt.

Khi vừa đến phi trường Banja Luka, nằm trong phần đất của người SERBI, ĐTC tiếp chung Chủ Tịch Đoàn, gồm có ba vị Chủ Tịch, đại diện cho ba sắc dân sinh sống trên phần đất nầy.

Sau biến cố tan rã Liên Bang Yougoslavi và Bosni được độc lập vào năm 1991, thì vùng đất nầy có ba sắc tộc sinh sống: sắc tộc SERBI chiếm phân nửa phần đất, sắc tộc Bosni chiếm một phần tư, và một phần tư còn lại dành cho người Croat. Vì thế chức vụ Tổng Thống không dành cho một người, mà dành cho Chủ Tịch Đoàn gồm có ba người.

Sau cuộc đón tiếp và gặp gỡ tại Phi Trường, ĐTC lên xe đến Tu Viện Phanxicô, nằm trên ngọn đồi ở ngọai ô Banja Luka. Tại đây, ĐTC sẽ cử hành thánh lễ phong chân phước cho đầy tớ Chúa, giáo dân Ivan Merz. Đây sẽ là dịp để ĐTC kêu gọi những người công giáo tại Bosni, -- mà đa số gốc Croat -- hãy tham dự tích cực vào việc tái thiết xã hội và tôn giáo của đất nước Bosni của mình.

Buổi chiều, ĐTC có hai cuộc gặp gỡ, là gặp gỡ các Giám Mục Công Giáo của Cộng Hoà Bosni-Erzegovi và sau đó gặp các thành viên của Hội Đồng Liên Tôn của Bosni.

ĐTC trở lại Roma vào lúc 9 giờ tối cùng ngày (22/06/2003).