Vatican. Hôm thứ Sáu 21/3/2003, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn chính phủ nước Bosnia-Herzegovina sang gặp ngài để bàn thảo chi tiết chương trình chuyến tông du của ngài vào tháng Sáu tới đây.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến có ông Mirko Sarovic, chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương cùng với hai ông Dragan Covic và Sulejman Tíhic là thành viên của ủy ban này.

Trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ phong chân phước cho một giáo dân và một nhà trí thức nước này là ông Ivan Merz (1896-1928).

Sau buổi triều yết với Đức Thánh Cha, các vị trong Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương Bosnia-Herzegovina đã được Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, tổng thư ký Bộ Quan Hệ Các Nước tiếp kiến.

Theo hiệp ước Dayton năm 1995, chấm dứt cuộc nội chiến tại nước cộng hòa của Liên Bang Nam Tư này, Bosnia-Herzegovina được chia thành hai thực thể với quốc hội riêng: Liên Bang Bosnia- Herzegovina dành cho người Bosnia và Croatia; và Cộng Hòa Srpska do người Serb lãnh đạo.

Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương của Bosnia-Herzegovina gồm 3 thành viên một người Bosnia, một người Croatia và một người Serb. Họ được bầu trong một cuộc phổ thông đầu phiếu và nhiệm kỳ của họ kéo dài trong 4 năm.