Baltimore (CNA) – Tòa kháng án Tiểu bang Maryland hôm qua ra phán quyết rằng tại tiểu bang này hôn nhân chỉ được xác định là giữa một người nam và một người nữ.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng toà án với quyết định 4-3 đã phán: “Tiểu bang có quyền lợi hợp pháp trong việc duy trì hôn nhân khác giới là định chế cho phép sinh sản và là cơ cấu của gia đình theo truyền thống.”

Trong bản ý kiến dài 244 trang tòa án viết: “Nhiệm vụ … của chúng tôi là xác định xem quyền về hôn nhân đồng tính có in sâu trong lịch sử, truyền thống và văn hóa của tiểu bang này và cả quốc gia đến mức độ được coi là cơ bản hay không. Chúng tôi xác định rằng điều đó không có.”

Tòa án đã công nhận rằng các liên hệ đồng tính được “mở rộng đến cốt lõi của quyền cá nhân tự quyết định” nhưng không cần chính thức tuyên bố đó là một hôn nhân.

Tại Hoa kỳ chỉ có một tiểu bang là Massachusetts đã hợp thức hóa hôn nhân đồng tính; 3 tiểu bang khác là Connecticut, Vermont, New Hampshire, và gần đây nhất là New Jersey đã cho các cặp đồng tính có cùng quyền lợi như các cặp hôn nhân khác giới.

Luật sư David Rocah biện hộ cho nguyên đơn là American Civil Liberties Union (Liên hiệp Tự do Dân sự Hoa kỳ) gọi quyết định trên của tòa là “một điều thất vọng cay đắng”. Nhưng ông cho biết một dự luật cho phép hôn nhân đồng tính sẽ được đưa ra trước cơ quan lập pháp tiểu bang Maryland trong năm tới.

Mặt khác, quyết định của tòa án được Family Research Council (Hội đồng Nghiên cứu về Gia đình) hoan nghênh. Tổ chức này đã nạp một văn bản ngắn ủng hộ luật của tiểu bang khi định nghĩa hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ, và ra tuyên bố:

“Chúng tôi hoan nghênh tòa án đã duy trì luật lệ chứ không áp đặt quan điểm của một thiểu số kiên gan. Đây là sự bác bỏ dứt khoát chủ nghĩa vận động luật pháp và củng cố trận chiến pháp luật chống lại ‘hôn nhân’ đồng tính.”

Alliance for Marriage (Liên minh Bảo vệ Hôn Nhân) cũng nạp một văn bản đồng tình về vụ này. Ông Matt Daniels, chủ tịch tổ chức này nói:

“Trong lúc chúng ta hoan nghênh quyết định của toà án ngày hôm nay tại Maryland, điều quan trọng cần nhớ là những kẻ tranh đấu cực đoan sẽ tiếp tục tấn công hôn nhân tại các cơ quan lập pháp tiểu bang và các tòa án. Tu chính án Bảo vệ Hôn nhân của tổ chức chúng ta rõ rệt là hy vọng độc nhất để cho dân chúng Mỹ quyết định về tương lai của hôn nhân theo pháp luật của chúng ta.”

“Hầu hết người Mỹ chúng ta đều tin rằng người đồng tính có quyền sống theo chọn lựa của họ. Nhưng chúng ta không tin rằng họ có quyền định nghĩa lại hôn nhân cho toàn thể xã hội. Chúng ta muốn luật pháp gửi đi một thông điệp tích cực cho con cháu về hôn nhân, gia đình và tương lai của chúng.”